Arnavågen

Bygging av naust i Arnavågen. Her la vi 150 meter med ekstra rør og slanger for å nå frem til støpested. Ekstra rør gjør at vi når frem til bygge- og støpested uten bil i ummiddelbar nærhet til byggsted. Vi kan legge ut 2-300 meter ekstra rør. Ved slike prosjekter er det er viktig at kunden tar kontakt for befaring på forhånd. Trykk på bildene for å se detaljer.