Bestille betong og pumpe

Dette må kunden tenke på før betong og pumpe bestilles:

Ved bestilling av betongpumpe må man informere om alt som har betydning for et vellykket resultat, slik at betongkvaliteten blir som forventet. Særlig er det viktig å informere om betongens konsistens, Dmax (største nominelle kornstørrelse i tilslaget), pumpelengde og pumpehøyde, forventet (planlagt) hastighet (kubikkmeter per time).

God kommunikasjon mellom entreprenør, betongprodusent og betongpumpefirma/operatør er viktig for å begrense risiko for feil. Erfaring fra pumpearbeider er dessverre at betongens tekniske egenskaper i herdet tilstand, som skal leveres i henhold til kontrakt, blir tilsidesatt for å oppnå en lettest mulig pumpbar betong. En lett pumpbar betong har ofte høye sementmengder som gir stort potensial for svinn og høye herdetemperaturer som er negativt for betongen i herdet tilstand.