Sjefens hjørne

Velkommen til  “Sjefens hjørne”.

Gjerde Betongpumping har omsider fått egen hjemmeside!
Hjemmesiden vil vi oppdatere med jevne mellomrom. Vi vil informere om nye spennende prosjekter, om endringer og nyheter i bransjen og i bedriften.
Vi har et stort bildearkiv etter snart 40 år med betongpumping. Bildene vil vi ”legge ut” på hjemmesiden, til glede for gamle og nye beskjente i bransjen!
Følg med!
Betongpumpebransjen følger samfunnsutviklingen og stiller nye og strengere krav til sikkerhet. Etter hvert som nye pumper blir tatt i bruk, vil nye regler for sikker rigging av pumpene føre til strengere krav til tilstrekkelig riggplass.
TA HENSYN TIL BETONGLEVERANSE OG BETONGPUMPENE! Det gir en enda tryggere og mer effektiv betonglevering!

 

Med vennlig hilsen

Børge Iversen
Daglig leder

daglig