Vågsbotn

Prosjektet omhandler ny tunnel fra Vågsbotn til Haukås, ny rundkjøring og 350 meter avkjøringsbro. Gjerde har hatt all pumping av betong. Betongarbeidet  omfattet tunnelportaler, fundamenter, søyler og brostøp. Entreprenør er  Implenia fra Sveits og Unicon har leverte betongen. Trykk på bildene for å se detaljer.